Anime & Manga

เรื่องราวจากสื่อบันเทิงที่บอกเล่าความเป็นญี่ปุ่นจากภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนทั่วโลกรู้จัก