game
Saharat Luekamlang

Saharat Luekamlang

นักเขียน ชื่นชอบในวงการ Esports รวมไปถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น เล่นเกมบ้างตามโอกาส แต่ถ้าให้เลือกจะชอบนอนมากกว่า